Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ART I CLAR, S.L.L.

NIF B98198906

ART I CLAR, S.L.L. ha guanyat 151 adjudicacions per un total de 1,91M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ART I CLAR, S.L.L.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 3 11 22 13 13 26 52 11
€ adjudicat 129.365,7 € 207.826,8 € 268.680,4 € 210.567 € 289.910,4 € 215.550,9 € 378.304,2 € 206.903,9 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Transport 35 29.2%
Cultura i esport 29 24.2%
Construcció 15 12.5%
Reparació i manteniment 15 12.5%
Mobiliari 14 11.7%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 12 10.0%

Últimes adjudicacions a ART I CLAR, S.L.L.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a ART I CLAR, S.L.L.

Els CPVs dels contractes que guanya ART I CLAR, S.L.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa ART I CLAR, S.L.L. (entitats adjudicadores)

Veure tots →