Dades sobre adjudicacions de contractes públics de BANCO SANTANDER S.A.

NIF A39000013

BANCO SANTANDER S.A. ha guanyat 594 adjudicacions per un total de 119,27M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a BANCO SANTANDER S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 29 54 98 70 84 66 68 62
€ adjudicat 31,52M € 9,23M € 7,31M € 7,63M € 7,88M € 16,76M € 27,28M € 5,86M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Transport 278 48.9%
Serveis financers i assegurances 271 47.6%
Reparació i manteniment 10 1.8%
Construcció 5 0.9%
Immobiliari 3 0.5%
Indústria i maquinària 2 0.4%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a BANCO SANTANDER S.A.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a BANCO SANTANDER S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya BANCO SANTANDER S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa BANCO SANTANDER S.A. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción