Dades sobre adjudicacions de contractes públics de BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866

NIF B95492716

BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866 ha guanyat 367 adjudicacions per un total de 7,16M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 50 69 24 32 19 48 27 13
€ adjudicat 51.198,4 € 123.332,2 € 2,65M € 625.459,7 € 238.463 € 1,49M € 652.833,9 € 994.843,7 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Salut i serveis socials 142 90.4%
Roba i calçat 10 6.4%
Indústria i maquinària 2 1.3%
Programari i llicències 1 0.6%
Seguretat 1 0.6%
Transport 1 0.6%

Últimes adjudicacions a BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866

Els CPVs dels contractes que guanya BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866 (entitats adjudicadores)

Veure tots →