Dades sobre adjudicacions de contractes públics de BIOSENSORS IBERIA, S. L.

NIF B86378825

BIOSENSORS IBERIA, S. L. ha guanyat 97 adjudicacions per un total de 17,09M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a BIOSENSORS IBERIA, S. L.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 2 4 21 9 11 23 16 3
€ adjudicat 28.807,2 € 448.840,9 € 3,47M € 1,28M € 3,57M € 3,31M € 3,06M € 1,17M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Salut i serveis socials 66 98.5%
Mobiliari 1 1.5%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a BIOSENSORS IBERIA, S. L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a BIOSENSORS IBERIA, S. L.

Els CPVs dels contractes que guanya BIOSENSORS IBERIA, S. L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador