Dades sobre adjudicacions de contractes públics de CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

NIF A43066299

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. ha guanyat 662 adjudicacions per un total de 18,59M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 8 55 86 78 91 104 176 52
€ adjudicat 275.239,6 € 2,01M € 1,91M € 2,25M € 1,76M € 2,67M € 5,16M € 1,72M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Tecnologia de la informació 323 63.5%
Programari i llicències 85 16.7%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 67 13.2%
Reparació i manteniment 19 3.7%
Arquitectura i enginyeria 8 1.6%
Seguretat 7 1.4%

Últimes adjudicacions a CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. (entitats adjudicadores)

Veure tots →