Dades sobre adjudicacions de contractes públics de CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L.

NIF B03400660

CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L. ha guanyat 98 adjudicacions per un total de 28,21M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 6 15 16 8 8 18 12 3
€ adjudicat 1,6M € 1,75M € 3,61M € 1,7M € 7,47M € 5,38M € 3,61M € 1,59M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 98 96.1%
Indústria i maquinària 1 1.0%
Energia 1 1.0%
Serveis agrícoles i forestals 1 1.0%
Transport 1 1.0%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa CONSTRUCCIONES PORTICADA S.L. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción