Dades sobre adjudicacions de contractes públics de Galemys, S.L.

NIF B01313766

Galemys, S.L. ha guanyat 73 adjudicacions per un total de 1,03M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a Galemys, S.L.

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 3 9 7 14 15 19 5
€ adjudicat 13.800 € 110.898,5 € 73.373,5 € 287.503,1 € 233.283 € 271.977,7 € 30.521 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Ensenyament i formació 19 52.8%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 5 13.9%
Construcció 4 11.1%
Medi ambient 3 8.3%
Roba i calçat 3 8.3%
Serveis agrícoles i forestals 2 5.6%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a Galemys, S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a Galemys, S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya Galemys, S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador