Dades sobre adjudicacions de contractes públics de HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU

NIF B28260933

HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU ha guanyat 579 adjudicacions per un total de 130,99M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 13 50 59 44 86 83 167 4
€ adjudicat 2M € 11,86M € 7,36M € 6,51M € 17,62M € 43,7M € 20,19M € 1,99M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Impressió i material de oficina 384 81.0%
Tecnologia de la informació 38 8.0%
Reparació i manteniment 28 5.9%
Programari i llicències 16 3.4%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 5 1.1%
Audiovisual 3 0.6%

Últimes adjudicacions a HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU

Els CPVs dels contractes que guanya HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU (entitats adjudicadores)

Veure tots →