Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

NIF A95636734

SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA ha guanyat 74 adjudicacions per un total de 84.247,15 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 5 4 5 7 9 15 29
€ adjudicat 3.624,2 € 11.370 € 1.052,6 € 5.223,9 € 7.057,2 € 11.048,3 € 44.871 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Reparació i manteniment 12 32.4%
Equips elèctrics i d'il·luminació 10 27.0%
Construcció 9 24.3%
Audiovisual 3 8.1%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 2 5.4%
Salut i serveis socials 1 2.7%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

Els CPVs dels contractes que guanya SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SA (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción