Dades sobre adjudicacions de contractes públics de Alcaldia del Ayuntamiento de Salobreña

NIF P1817600H
Dir3 L01181731

Alcaldia del Ayuntamiento de Salobreña ha licitat 6 contractes públics per un total de 800,00 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación podeu analitzar els contractes que ha licitat, qui són els seus principals proveïdors, analitzar els tipus de contractes que licita, consultar-ne els plecs, i monitoritzar-ne les adjudicacions.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Licitacions de Alcaldia del Ayuntamiento de Salobreña

Any 2020 2021 2024
Licitacions 1 - 5
Adjudicacions - 1 6
€ adjudicat - 12.926,2 € 51.186,5 €
Baixa mitjana
Competència

CPV habituals a les adjudicacions a Alcaldia del Ayuntamiento de Salobreña

Els CPVs dels contractes que guanya Alcaldia del Ayuntamiento de Salobreña

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha realizado este licitador