Dades sobre adjudicacions de contractes públics de AKRA SEÑAL, S.L.

NIF B53619524

AKRA SEÑAL, S.L. ha guanyat 201 adjudicacions per un total de 4,49M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a AKRA SEÑAL, S.L.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 3 27 30 38 28 31 27 14
€ adjudicat 407.578,5 € 363.017,4 € 211.930,8 € 252.134,8 € 511.697,4 € 594.481 € 1,85M € 13.418,7 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Transport 65 51.6%
Construcció 41 32.5%
Impressió i material de oficina 14 11.1%
Reparació i manteniment 5 4.0%
Seguretat 1 0.8%

Últimes adjudicacions a AKRA SEÑAL, S.L.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a AKRA SEÑAL, S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya AKRA SEÑAL, S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa AKRA SEÑAL, S.L. (entitats adjudicadores)

Veure tots →