Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

NIF A91096412

ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. ha guanyat 1077 adjudicacions per un total de 76,79M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 16 29 112 120 137 213 315 108
€ adjudicat 141.644,5 € 1,34M € 1,77M € 3,26M € 20,98M € 20,84M € 25,06M € 1,21M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Mobiliari 678 39.8%
Roba i calçat 487 28.6%
Salut i serveis socials 394 23.1%
Impressió i material de oficina 134 7.9%
Seguretat 8 0.5%
Indústria i maquinària 3 0.2%

Últimes adjudicacions a ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (entitats adjudicadores)

Veure tots →