Dades sobre adjudicacions de contractes públics de AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

NIF A08332975

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU ha guanyat 325 adjudicacions per un total de 280,43M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 16 38 40 24 60 47 56 19
€ adjudicat 18,13M € 9,68M € 73,34M € 7,01M € 58,16M € 38,95M € 50,71M € 12,95M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 92 40.4%
Medi ambient 72 31.6%
Reparació i manteniment 26 11.4%
Indústria i maquinària 19 8.3%
Serveis públics 10 4.4%
Mobiliari 9 3.9%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Els CPVs dels contractes que guanya AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción