Dades sobre adjudicacions de contractes públics de BENITO URBAN, S.L.U.

NIF B59987529

BENITO URBAN, S.L.U. ha guanyat 1503 adjudicacions per un total de 54,38M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a BENITO URBAN, S.L.U.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 13 44 91 146 190 341 521 146
€ adjudicat 1,25M € 199.828,4 € 1,32M € 1,53M € 1,59M € 5,06M € 8,61M € 34,69M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Transport 345 39.2%
Construcció 200 22.8%
Cultura i esport 128 14.6%
Mobiliari 118 13.4%
Indústria i maquinària 48 5.5%
Equips elèctrics i d'il·luminació 40 4.6%

Últimes adjudicacions a BENITO URBAN, S.L.U.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a BENITO URBAN, S.L.U.

Els CPVs dels contractes que guanya BENITO URBAN, S.L.U.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa BENITO URBAN, S.L.U. (entitats adjudicadores)

Veure tots →