Dades sobre adjudicacions de contractes públics de CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S

NIF B85870152

CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S ha guanyat 112 adjudicacions per un total de 22,7M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 5 8 22 14 10 22 19 4
€ adjudicat 720.125,6 € 818.024,4 € 3,77M € 1,83M € 5,25M € 4,29M € 4,6M € 530.982,6 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 90 89.1%
Reparació i manteniment 5 5.0%
Indústria i maquinària 3 3.0%
Medi ambient 1 1.0%
Audiovisual 1 1.0%
Arquitectura i enginyeria 1 1.0%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S

Els CPVs dels contractes que guanya CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción