Dades sobre adjudicacions de contractes públics de CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA

NIF A58142639

CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA ha guanyat 341 adjudicacions per un total de 173,09M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 19 20 36 34 36 51 114 21
€ adjudicat 4,75M € 12,54M € 20,34M € 12,98M € 19,99M € 18,7M € 55,65M € 21,9M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 266 83.4%
Reparació i manteniment 40 12.5%
Salut i serveis socials 7 2.2%
Cultura i esport 2 0.6%
Indústria i maquinària 2 0.6%
Arquitectura i enginyeria 2 0.6%

Últimes adjudicacions a CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA

Els CPVs dels contractes que guanya CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA (entitats adjudicadores)

Veure tots →