Dades sobre adjudicacions de contractes públics de DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L.

NIF B88331475

DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L. ha guanyat 33 adjudicacions per un total de 431.674,12 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L.

Any 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 2 5 6 7 9 4
€ adjudicat 1.989 € 35.926,5 € 62.961,8 € 49.830,3 € 102.253,9 € 178.712,6 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Impressió i material de oficina 11 78.6%
Mobiliari 2 14.3%
Indústria i maquinària 1 7.1%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID S.L. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción