Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

NIF A79486833

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. ha guanyat 2747 adjudicacions per un total de 454,96M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Any 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 1 7 246 824 1314 331
€ adjudicat 213.824,5 € 5,92M € 30,62M € 125,43M € 214,57M € 56,51M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 999 48.0%
Reparació i manteniment 663 31.8%
Equips elèctrics i d'il·luminació 161 7.7%
Arquitectura i enginyeria 105 5.0%
Indústria i maquinària 93 4.5%
Tecnologia de la informació 62 3.0%

Últimes adjudicacions a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Els CPVs dels contractes que guanya ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. (entitats adjudicadores)

Veure tots →