Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.

NIF A50878842

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. ha guanyat 1937 adjudicacions per un total de 86,46M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 15 136 185 322 322 319 529 93
€ adjudicat 1,47M € 3,55M € 3,35M € 8,98M € 14,43M € 15,38M € 23,31M € 14,45M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Tecnologia de la informació 724 57.7%
Programari i llicències 246 19.6%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 137 10.9%
Impressió i material de oficina 95 7.6%
Reparació i manteniment 29 2.3%
Salut i serveis socials 23 1.8%

Últimes adjudicacions a ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. (entitats adjudicadores)

Veure tots →