Dades sobre adjudicacions de contractes públics de EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L.

NIF B15164106

EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L. ha guanyat 69 adjudicacions per un total de 4,07M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L.

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adjudicacions 5 14 9 22 11 5
€ adjudicat 423.762,2 € 681.135 € 488.267,5 € 549.137,4 € 930.361,5 € 220.891,7 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 57 91.9%
Serveis agrícoles i forestals 3 4.8%
Indústria i maquinària 1 1.6%
Transport 1 1.6%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción