Dades sobre adjudicacions de contractes públics de FERRETERIA FERAYU, S.L

NIF B83234799

FERRETERIA FERAYU, S.L ha guanyat 816 adjudicacions per un total de 12,23M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a FERRETERIA FERAYU, S.L

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 46 118 82 115 111 91 172 9
€ adjudicat 505.588,4 € 944.089,8 € 978.109,7 € 1,19M € 927.841,2 € 1,42M € 2,22M € 110.639,8 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 260 45.9%
Indústria i maquinària 126 22.3%
Equips elèctrics i d'il·luminació 62 11.0%
Roba i calçat 53 9.4%
Mobiliari 48 8.5%
Hostaleria i restauració 17 3.0%

Últimes adjudicacions a FERRETERIA FERAYU, S.L

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a FERRETERIA FERAYU, S.L

Els CPVs dels contractes que guanya FERRETERIA FERAYU, S.L

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa FERRETERIA FERAYU, S.L (entitats adjudicadores)

Veure tots →