Dades sobre adjudicacions de contractes públics de Friarcos S.L.

NIF B11699402

Friarcos S.L. ha guanyat 28 adjudicacions per un total de 460.399,73 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a Friarcos S.L.

Any 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 6 2 8 7 2 3
€ adjudicat 27.881,8 € 12.653,2 € 79.599,5 € 65.571,1 € 236.652 € 38.042,2 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Equips elèctrics i d'il·luminació 7 24.1%
Indústria i maquinària 6 20.7%
Reparació i manteniment 6 20.7%
Mobiliari 4 13.8%
Salut i serveis socials 3 10.3%
Audiovisual 3 10.3%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a Friarcos S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a Friarcos S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya Friarcos S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa Friarcos S.L. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción