Dades sobre adjudicacions de contractes públics de FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U

NIF B06570519

FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U ha guanyat 59 adjudicacions per un total de 1,89M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U

Any 2017 2019 2020 2022 2023 2024
Adjudicacions 14 1 29 4 7 4
€ adjudicat 7.397 € 878,3 € 906.678,4 € 142.883,4 € 381.840,9 € 454.872,4 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Hostaleria i restauració 59 100.0%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U

Els CPVs dels contractes que guanya FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa FRUTAS JESUS DE LA O, S.L.U (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción