Dades sobre adjudicacions de contractes públics de FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

NIF A28472819

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. ha guanyat 927 adjudicacions per un total de 464,11M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 42 86 82 97 146 153 169 14
€ adjudicat 18,57M € 29,09M € 56,06M € 36,55M € 94,3M € 89,75M € 65,52M € 7,37M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Programari i llicències 257 30.1%
Tecnologia de la informació 256 29.9%
Impressió i material de oficina 163 19.1%
Reparació i manteniment 111 13.0%
Audiovisual 61 7.1%
Salut i serveis socials 7 0.8%

Últimes adjudicacions a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. (entitats adjudicadores)

Veure tots →