Dades sobre adjudicacions de contractes públics de GRÁFICAS MURIEL, S.A.

NIF A78071040

GRÁFICAS MURIEL, S.A. ha guanyat 27 adjudicacions per un total de 1,57M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a GRÁFICAS MURIEL, S.A.

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adjudicacions 1 4 3 6 8 4
€ adjudicat 14.934,9 € 35.414,6 € 14.684,1 € 28.013,3 € 1,42M € 17.722,3 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 8 88.9%
Impressió i material de oficina 1 11.1%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a GRÁFICAS MURIEL, S.A.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a GRÁFICAS MURIEL, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya GRÁFICAS MURIEL, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador