Dades sobre adjudicacions de contractes públics de HONEYWELL SL

NIF B28154334

HONEYWELL SL ha guanyat 259 adjudicacions per un total de 19,21M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a HONEYWELL SL

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 13 37 29 27 48 25 33 19
€ adjudicat 851.618,6 € 2,36M € 4M € 1,39M € 3,31M € 3,89M € 874.131,1 € 844.044,5 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Reparació i manteniment 84 47.2%
Indústria i maquinària 22 12.4%
Programari i llicències 21 11.8%
Tecnologia de la informació 18 10.1%
Equips elèctrics i d'il·luminació 18 10.1%
Construcció 15 8.4%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a HONEYWELL SL

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador