AAPP

Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ILIONE, S.L.

NIF B47349543

ILIONE, S.L. ha guanyat 30 adjudicacions per un total de 2,63M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ILIONE, S.L.

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adjudicacions 2 3 5 7 3 9
€ adjudicat 381.688 € 382.806,8 € 104.135,9 € 188.746,3 € 215.232,7 € 1,35M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Mobiliari 22 91.7%
Construcció 1 4.2%
Equips elèctrics i d'il·luminació 1 4.2%

Últimes adjudicacions a ILIONE, S.L.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a ILIONE, S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya ILIONE, S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa ILIONE, S.L. (entitats adjudicadores)

Veure tots →