Dades sobre adjudicacions de contractes públics de limanfer

NIF B15595960

limanfer ha guanyat 10 adjudicacions per un total de 662.885,98 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Altres licitacions a Galícia

Resum

Adjudicacions a limanfer

Any 2018 2021 2022 2023
Adjudicacions 1 3 3 1
€ adjudicat 13,2 € 110.155,3 € 493.882,5 € 58.835 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Medi ambient 9 52.9%
Mobiliari 2 11.8%
Salut i serveis socials 2 11.8%
Construcció 2 11.8%
Cultura i esport 1 5.9%
Reparació i manteniment 1 5.9%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a limanfer

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a limanfer

Els CPVs dels contractes que guanya limanfer

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador