Dades sobre adjudicacions de contractes públics de MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA

NIF W27******

MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA ha guanyat 588 adjudicacions per un total de 7,36M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Any 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 1 80 46 98 113 172 76
€ adjudicat 849,2 € 1,68M € 863.283,6 € 557.808,8 € 1,31M € 1,81M € 1,02M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Serveis financers i assegurances 388 98.7%
Cultura i esport 2 0.5%
Hostaleria i restauració 2 0.5%
Impressió i material de oficina 1 0.3%

Últimes adjudicacions a MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Els CPVs dels contractes que guanya MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA (entitats adjudicadores)

Veure tots →