Dades sobre adjudicacions de contractes públics de OHMSA SL

NIF B39028162

OHMSA SL ha guanyat 57 adjudicacions per un total de 991.661,75 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a OHMSA SL

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 1 5 5 6 9 11 11 6
€ adjudicat 4.281,5 € 133.067,3 € 33.062,5 € 195.331,5 € 70.834,7 € 94.339,7 € 94.005 € 29.918,3 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Reparació i manteniment 6 46.2%
Transport 3 23.1%
Equips elèctrics i d'il·luminació 2 15.4%
Tecnologia de la informació 1 7.7%
Construcció 1 7.7%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a OHMSA SL

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a OHMSA SL

Els CPVs dels contractes que guanya OHMSA SL

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa OHMSA SL (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción