Dades sobre adjudicacions de contractes públics de OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

NIF A08214157

OLYMPUS IBERIA, S.A.U. ha guanyat 3769 adjudicacions per un total de 266,54M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 269 877 303 247 433 377 599 220
€ adjudicat 5,96M € 9,14M € 12,79M € 18,52M € 108,08M € 39,43M € 33,82M € 17,81M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Salut i serveis socials 1301 70.2%
Reparació i manteniment 331 17.9%
Indústria i maquinària 111 6.0%
Transport 52 2.8%
Tecnologia de la informació 33 1.8%
Programari i llicències 26 1.4%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Els CPVs dels contractes que guanya OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador