Dades sobre adjudicacions de contractes públics de ORACLE

NIF B78361482

ORACLE ha guanyat 1555 adjudicacions per un total de 693,94M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a ORACLE

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 114 163 214 193 194 217 195 55
€ adjudicat 41,15M € 63,42M € 39,29M € 78,43M € 89,52M € 131,25M € 127,52M € 27,03M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Tecnologia de la informació 706 55.1%
Programari i llicències 393 30.7%
Reparació i manteniment 161 12.6%
Ensenyament i formació 8 0.6%
Impressió i material de oficina 8 0.6%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 5 0.4%

Últimes adjudicacions a ORACLE

Veure totes →

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades