Dades sobre adjudicacions de contractes públics de PROSEÑAL, S.L.U.

NIF B59720987

PROSEÑAL, S.L.U. ha guanyat 313 adjudicacions per un total de 40,5M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a PROSEÑAL, S.L.U.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 20 27 32 34 46 61 67 13
€ adjudicat 1,71M € 2,07M € 2,4M € 5,03M € 8,55M € 5,09M € 13,23M € 1,3M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 143 49.5%
Transport 108 37.4%
Reparació i manteniment 16 5.5%
Equips elèctrics i d'il·luminació 9 3.1%
Impressió i material de oficina 7 2.4%
Seguretat 6 2.1%

Últimes adjudicacions a PROSEÑAL, S.L.U.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a PROSEÑAL, S.L.U.

Els CPVs dels contractes que guanya PROSEÑAL, S.L.U.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa PROSEÑAL, S.L.U. (entitats adjudicadores)

Veure tots →