Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SCHARLAB, S.L.

NIF B63048540

SCHARLAB, S.L. ha guanyat 3194 adjudicacions per un total de 10,79M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SCHARLAB, S.L.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 122 288 303 323 590 412 1089 24
€ adjudicat 242.047,3 € 646.031 € 1,08M € 895.497,8 € 1,49M € 1,5M € 2,29M € 1,03M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Indústria i maquinària 662 46.6%
Salut i serveis socials 603 42.5%
Transport 74 5.2%
Mobiliari 29 2.0%
Impressió i material de oficina 27 1.9%
Roba i calçat 25 1.8%

Últimes adjudicacions a SCHARLAB, S.L.

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a SCHARLAB, S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya SCHARLAB, S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa SCHARLAB, S.L. (entitats adjudicadores)

Veure tots →