Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

NIF A06072979

SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX ha guanyat 719 adjudicacions per un total de 196,41M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Altres licitacions a Extremadura

Resum

Adjudicacions a SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 18 70 120 106 112 77 153 35
€ adjudicat 3,6M € 7,35M € 17,46M € 26,46M € 35,09M € 11,89M € 47,71M € 7,93M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 382 62.9%
Reparació i manteniment 105 17.3%
Seguretat 64 10.5%
Construcció 29 4.8%
Salut i serveis socials 14 2.3%
Equips elèctrics i d'il·luminació 13 2.1%

Últimes adjudicacions a SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

Els CPVs dels contractes que guanya SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX (entitats adjudicadores)

Veure tots →