Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SENOR, S.A.

NIF A39044912

SENOR, S.A. ha guanyat 464 adjudicacions per un total de 74,69M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SENOR, S.A.

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 9 66 58 58 80 86 53 35
€ adjudicat 1,06M € 10,89M € 11,92M € 6,81M € 11,34M € 17,91M € 8,89M € 2,31M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 341 98.0%
Cultura i esport 2 0.6%
Transport 2 0.6%
Roba i calçat 1 0.3%
Reparació i manteniment 1 0.3%
Indústria i maquinària 1 0.3%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a SENOR, S.A.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a SENOR, S.A.

Els CPVs dels contractes que guanya SENOR, S.A.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador