Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U

NIF B98513260

SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U ha guanyat 111 adjudicacions per un total de 10,02M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 2 1 8 17 17 20 42 2
€ adjudicat 187.197,8 € 688,7 € 79.653,9 € 649.828 € 1,38M € 1,43M € 6,07M € 121.855,3 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Tecnologia de la informació 54 47.8%
Programari i llicències 23 20.4%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 15 13.3%
Audiovisual 9 8.0%
Reparació i manteniment 7 6.2%
Impressió i material de oficina 5 4.4%

Últimes adjudicacions a SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U

Veure totes →

CPV habituals a les adjudicacions a SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U

Els CPVs dels contractes que guanya SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Subscriu-te per veure aquestes dades

Clients

Clients públics per als quals treballa SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U (entitats adjudicadores)

Veure tots →