Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SUMINISTROS MAYOR S.L.

NIF B30708697

SUMINISTROS MAYOR S.L. ha guanyat 125 adjudicacions per un total de 1,9M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SUMINISTROS MAYOR S.L.

Any 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 2 5 20 21 52 25
€ adjudicat 2.627,2 € 116.222,9 € 180.403,8 € 418.267 € 929.633,3 € 257.760,8 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Roba i calçat 31 33.7%
Construcció 20 21.7%
Seguretat 20 21.7%
Mobiliari 8 8.7%
Equips elèctrics i d'il·luminació 7 7.6%
Transport 6 6.5%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a SUMINISTROS MAYOR S.L.

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a SUMINISTROS MAYOR S.L.

Els CPVs dels contractes que guanya SUMINISTROS MAYOR S.L.

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa SUMINISTROS MAYOR S.L. (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción