Dades sobre adjudicacions de contractes públics de SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

NIF V48083521

SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA ha guanyat 680 adjudicacions per un total de 52,94M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 11 36 58 62 126 119 137 104
€ adjudicat 673.070,8 € 1,25M € 6,95M € 5,44M € 7,5M € 20,27M € 5,65M € 3,95M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Serveis financers i assegurances 527 99.1%
Salut i serveis socials 2 0.4%
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... 1 0.2%
Reparació i manteniment 1 0.2%
Serveis públics 1 0.2%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Els CPVs dels contractes que guanya SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción