Dades sobre adjudicacions de contractes públics de TELEFONICA DE ESPAÑA SA

NIF A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA SA ha guanyat 5140 adjudicacions per un total de 1930,64M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 343 514 416 458 598 740 1350 304
€ adjudicat 91,89M € 253,31M € 144,86M € 199,7M € 270,25M € 197,68M € 389,57M € 80,23M €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Telecomunicacions i correus 1852 66.4%
Audiovisual 341 12.2%
Tecnologia de la informació 311 11.1%
Reparació i manteniment 161 5.8%
Programari i llicències 68 2.4%
Impressió i material de oficina 58 2.1%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Els CPVs dels contractes que guanya TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa TELEFONICA DE ESPAÑA SA (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción