Dades sobre adjudicacions de contractes públics de TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL

NIF B45626439

TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL ha guanyat 56 adjudicacions per un total de 3,07M € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL

Any 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 1 14 5 6 9 9 7 5
€ adjudicat 20.683,9 € 429.234,9 € 143.009,9 € 382.452,2 € 835.870,5 € 724.416,7 € 164.539,5 € 369.668,4 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Construcció 37 92.5%
Equips elèctrics i d'il·luminació 2 5.0%
Reparació i manteniment 1 2.5%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL

Els CPVs dels contractes que guanya TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción