Dades sobre adjudicacions de contractes públics de Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL

NIF B87988697

Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL ha guanyat 58 adjudicacions per un total de 109.352,04 € en els darrers anys. Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots analitzar les licitacions que ha guanyat, qui és la seva competència, les baixes que realitza i quines són les seves principals clients.

Consulta totes les dades de contractació pública a Espanya amb l'Explorador de Gobierto Contratación.

Resum

Adjudicacions a Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL

Any 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adjudicacions 1 5 18 7 10 11 5
€ adjudicat 9.049,8 € 15.626,7 € 28.816,9 € 7.904,4 € 23.073,2 € 9.442,5 € 3.541,8 €
Baixa mitjana

Sector

Categories dels contractes adjudicats

Categoria # %
Serveis financers i assegurances 17 89.5%
Salut i serveis socials 1 5.3%
Programari i llicències 1 5.3%
Índice de Éxito Comprueba a cuántas licitiaciones se ha presentado este licitador y cuántas ha ganado (y cuántas no)

Últimes adjudicacions a Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción

CPV habituals a les adjudicacions a Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL

Els CPVs dels contractes que guanya Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL

Baixes

Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)

Bajas Comprueba qué bajas ha obtenido esta adjudicador

Clients

Clients públics per als quals treballa Willis Towers Watson AG Suscripcion, SL (entitats adjudicadores)

Consigue el informe con todos los datos Comienza una suscripción